Inlägg av Annika Holmström

Spara el i det egna hushållet

Det är lätt att spara el, bara man vet hur. Minskad energiförbrukning är bra för både den egna hushållskassan och hela jordklotet. Även som privatperson kan man enkelt dra sitt strå till stacken, bara man vet hur. All elförbrukning i ditt hem mäts i enheten kilowatt-timme (kWh). 1 kWh = 1 000 W använt i […]

Säker vatten certifierad

Vi har certifierat oss inom Säker Vatten. Ett auktoriserat VVS-företag har ett skriftligt åtagande om att följa branschreglerna för Säker Vatteninstallation och utföra VVS-installationer enligt branschreglerna. Företaget förbinder sig att säkerställa att alla VVS-montörer och all arbetsledande personal har giltig branschlegitimation. Företaget ska ha minst en anställd VVS-montör med branschlegitimation. Företaget förbinder sig också att […]