Säker vatten certifierad

Vi har certifierat oss inom Säker Vatten.

Ett auktoriserat VVS-företag har ett skriftligt åtagande om att följa branschreglerna för Säker Vatteninstallation och utföra VVS-installationer enligt branschreglerna. Företaget förbinder sig att säkerställa att alla VVS-montörer och all arbetsledande personal har giltig branschlegitimation. Företaget ska ha minst en anställd VVS-montör med branschlegitimation. Företaget förbinder sig också att följa gällande uppförandekod. 

Lediga jobb

Vi växer och söker 2 nya medarbetare, en handläggande VVS-projektör och en uppdragsledare VVS/Energi.